SHOP OUR WAREHOUSE 10-2 ON TUESDAYS & THURSDAYS!

Cotton Napkins w/ Stitching Detail
Cotton Napkins w/ Stitching Detail
Cotton Napkins w/ Stitching Detail

Cotton Napkins w/ Stitching Detail

Regular price $18.00 Sale

  • 18" Square
  • Set of 4
Square Woven Cotton Napkins w/ Stitching Detail & Fringe, Cream Color, Set of 4