SHOP OUR WAREHOUSE - TUESDAYS & THURSDAYS 10:00-2:00

White Footed Terra-cotta Planter
White Footed Terra-cotta Planter

White Footed Terra-cotta Planter

Regular price $34.00 Sale

  • 8" Round x 7"H
Footed Terra-cotta Planter, White (Holds 7" Pot)